Prevoz in manipulacija

Jeklene vrvi dobavljamo primerno zaščiteno bodisi na kolutih ali v zvitkih. Pri prekladanju moramo paziti, da ne pride do direktnega stika med prameni vrvi in ostrimi robovi, podlagi in drugimi trdimi površinami. Po vsaki manipulaciji je potrebno opraviti vizuelno kontrolo, kjer moramo biti pozorni na morebitne poškodbe embalaže. V primeru poškodbe embalaže moramo jekleno vrv bodisi previti na drug kolut ali zamenjati zunanji ovoj.
Hraniti jo moramo na suhem in čistem mestu. Skladiščenja na prostem ne priporočamo, saj lahko zaradi dežja ali kondenza pride do rjavenja.
V prostorih kjer skladiščimo jeklene vrvi moramo paziti, da ne pride do stika z jedkimi ali drugimi agresivnimi snovmi, z dimom ali prahom. Temperatura ne sme biti višja od 100 stopinj C oz. takšna, da ne morebitne poškoduje embalaže.

Previjanje in navijanje
Če neprevidno odvijate ali navijate jekleno vrv, se lahko zgodi, da jo na mestu, kjer se naredi zanka, zategnete. S tem jo lahko poškodujete tako, da postane neuporabna. Temu se lahko izognete tako, da jo odvijate oz. navijate zelo počasi, stalno pa mora biti rahlo napeta.

Če jekleno vrv, ki je navita na kolut vpnemo na enem koncu in jo nato ročno odvijamo, pride po vsakem odvitem krogu do ovijanja vrvi za 360 stopinj (v levo ali desno stran). To se zgodi zato, ker so se v predhodnem navijanju v jekleni vrvi ustvarile določene sile. Zato moramo jekleno vrv odviti na ravno in čisto podlago, odvrteti morebitne pentlje in jo popolnoma zravnati. Šele nato lahko oblikujemo nov zvitek ali jo navijemo na drug kolut.

Če jo navijamo na kolut v večih plasteh moramo paziti, da je v vsaki plasti vrv skladno navita v en krog poleg drugega.

PRAVILNO

NEPRAVILNO

Mazanje

Jeklene vrvi dobavljamo mazane (priporočamo z ELASKONOM) ali suhe. Odvisno od naročnikovih želja in tehničnih karakteristik uporabe. Ne glede na to, da se uporabniki izogibajo uporabi mazanih vrvi pa z mazanjem podaljšujemo življenjsko dobo vrvi (tudi do 50 %).

Zlasti tiste jeklene vrvi, ki so navite na bobne in se pogosto odvijajo in navijajo boljše prenašajo obremenitve in trajajo dlje, če so namazane.

Pred mazanjem moramo s površine jeklene vrvi očistiti vso umazanijo in trde delce.

Pregledovanje in izločanje iz uporabe

Pazljivi moramo biti na morebitne pretrgane žice, na namaščenost, obrabo žic (zmanjšanje premera), korozijo in druge posebnosti (npr. izpletanje jedra).
Če se je premer jeklene vrvi zmanjšal za več kot 10 % jo moramo izločiti iz uporabe.
Po odredbi o varnosti strojev mora biti varnostni koeficient 5. Če je največja nosilnost npr. 5 t (preden se vrv po proizvajalčevih podatkih vrv pretrga) je torej dovoljena največja obremenitev do 1 t.
V primeru, da pride do pretrganja posameznih žičk, je potrebno postopati tako. Izločimo jo, če je na dolžini 6-tih premerov pretrganih 10 % ali več žic in če je na dolžini 30-tih premerov pretrganih več kot 20 % žičk. Primer: jeklena vrv 6×37 debeline 10 mm z vlaknastim jedrom ima 222 žic. V primeru, da je na dolžini 6 cm pretrganih več kot 22 žic, jo moramo takoj izločiti iz uporabe.

Jeklena vrv je neuporabna tudi če:

  • Pride do popolnega pretrganja, izpletanja jedra,
  • Če je bila izpostavljena ostrim predmetom ali pritiskom, ki so jo sploščili tako, da se je njen premer na določenih mestih zmanjšal za 20 %.
  • Če opazimo močno korozijo.

    O pregledih in opažanjih moramo voditi zapiske.